GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI - Układanki Online na Puzzle Factory

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji - wybierz puzzle do ułożenia

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Zdzieszowicach – instytucja prowadząca działalność kulturalną, edukacyjną oraz sportowo-rekreacyjną w ramach zadań własnych miasta i gminy Zdzieszowice. Ośrodek jest jednostką organizacyjną kultury, samodzielną pod względem prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym. Ośrodek swoją działalnością obejmuje miasto i gminę Zdzieszowice.