GEST - Układanki Online na Puzzle Factory

Gest - wybierz puzzle do ułożenia

Gest – dowolny ruch wykonany przez kogoś świadomie lub nieświadomie, mający określone znaczenie. Zazwyczaj gesty są rozumiane tylko przez pewną grupę osób, które wywodzą się z tego samego środowiska lub tego samego kręgu kulturowego. Niektóre gesty stanowią też rodzaj znaku, umożliwiającego rozpoznanie odpowiednich osób. Typowym przykładem jest poprawne salutowanie w wojsku, które w każdej armii różni się nieco szczegółami wykonania. Istnieją gesty, które zostały rozpowszechnione niemalże na cały świat, dzięki prostocie przekazu lub udziałowi mediów. Mimo to wiele ogólnie rozumianych gestów w kulturze zachodniej ma zupełnie inne znaczenie w kulturze Wschodu. Typowym przykładem jest uniesiony do góry kciuk, który w zachodnim kręgu kulturowym oznacza zwycięstwo lub akceptację, zaś w krajach Bliskiego Wschodu ma negatywny kontekst seksualny. Jednym z bardziej znanych gestów w Polsce jest tzw. gest Kozakiewicza, wykonany przez polskiego tyczkarza Władysława Kozakiewicza na Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Moskwie w 1980 roku. Pobił on wówczas rekord świata, wygrywając z radzieckim zawodnikiem Wołkowem.