Flower girl - wybierz puzzle do ułożenia

Określenie "dziewczyna kwiatów" jest powszechnie używane w odniesieniu do młodej kobiety, która rozprasza płatki kwiatów w przejściu podczas procesji weselnej. Jednak termin ten może być również używany w odniesieniu do dziewcząt, które sprzedają kwiaty, takich jak fikcyjna postać Eliza Doolittle.