Puzzle Factory - Dorosły - układaj za darmo
Z biologicznego punktu widzenia dorosły jest człowiekiem lub innym organizmem, który osiągnął dojrzałość płciową. W kontekście ludzkim pojęcie "dorosły" ma ponadto znaczenie związane z pojęciami społecznymi i prawnymi. W przeciwieństwie do "nieletniego", dorosła osoba prawna to osoba, która osiągnęła pełnoletność i dlatego jest uważana za niezależną, samowystarczalną i odpowiedzialną. Typowy wiek osiągnięcia dorosłości to 18 lat, chociaż definicja może różnić się w zależności od praw i kraju. Ludzka dorosłość obejmuje psychologiczny rozwój dorosłych. Definicje dorosłości są często niespójne i sprzeczne; osoba może być biologicznie dorosła i mieć zachowanie dorosłe, ale nadal być traktowana jak dziecko, jeżeli nie osiągnęła pełnoletności prawnej. I odwrotnie, można legalnie być dorosłym, ale nie ma on dojrzałości i odpowiedzialności, która może definiować dorosłego człowieka. W różnych kulturach zdarzają się wydarzenia, które wiążą się z przejściem z bycia dzieckiem w dorosłość lub dojrzewanie. Obejmuje to często zaliczenie serii testów mających na celu wykazanie, że dana osoba jest przygotowana do dorosłości lub osiągnięcia określonego wieku, czasami w połączeniu z demonstracyjnym przygotowaniem. Większość współczesnych społeczeństw określa prawną dorosłość w oparciu o osiągnięcie prawnie określonego wieku bez konieczności wykazywania fizycznej dojrzałości lub przygotowania do dorosłości.