Artysta - wybierz puzzle do ułożenia

Artysta – osoba tworząca (wykonująca) przedmioty materialne, lub utwory niematerialne mające cechy dzieła sztuki. Artysta – twórca tym różni się od rzemieślnika – odtwórcy, że swoje dzieła tworzy w oparciu o własną koncepcję, nadając im niepowtarzalny charakter. Dzięki temu dzieła znanych artystów rozpoznawane są bez potrzeby oglądania ich sygnatur. Artystą może być każdy, bez względu na stopień profesjonalizmu w uprawianiu jakiejkolwiek sztuki. W zależności od rodzaju uprawianej twórczości, bez względu na to, czy jest ona wykonywana zawodowo czy nie, artysta będzie nosił nazwę związaną ze swoją specjalnością, np.: artysta plastyk, artysta muzyk. Artysta może działać w jednej lub kilku dziedzinach, z których tylko niektóre podane są poniżej: architektura architektura wnętrz architektura krajobrazu film fotografia gry komputerowe / wideo grafika komiks literatura malarstwo muzyka pantomima performance perfumiarstwo rzeźba sztuka internetu (net art) sztuka ulicy sztuka użytkowa np.