Aleja - wybierz puzzle do ułożenia

Aleja lub alejka to wąska ścieżka, ścieżka lub przejście, często zarezerwowane dla pieszych, które zwykle biegnie pomiędzy, za lub wewnątrz budynków w starszych częściach miast. Jest to również droga dojazdowa lub droga serwisowa (z tyłu) lub ścieżka lub spacer po parku lub ogrodzie. Pokryta aleja lub przejście, często ze sklepami, można nazwać arkadami. Pochodzenie słowa "zaułek" jest późno-środkowym angielskim, od starofrancuskiego: "spacery" lub "przejście", od aler "go", od łaciny: ambulare "chodzić".