żywy inwentarz - wybierz puzzle do ułożenia

Zwierzęta gospodarskie – zwierzęta chowane w gospodarstwie rolnym w celu uzyskania produkcji towarowej lub siły pociągowej. Wykorzystywane są również jako materiał reprodukcyjny. W polskim ustawodawstwie zwierzętami gospodarskimi uznawane są: konie i osły bydło domowe i bawoły jeleniowate z gatunków jeleń szlachetny, jeleń wschodni i daniel, utrzymywane w warunkach fermowych drób – kury , kaczki ( kaczka domowa i kaczka piżmowa), gęsi (gęś domowa, gęś garbonosa), indyki, przepiórka japońska, perlice oraz utrzymywane w warunkach fermowych strusie świnie owce kozy pszczoły miodne zwierzęta futerkowe.