żłób - wybierz puzzle do ułożenia

Żłób - dawniej drewniane , obecnie wykonywane z różnych materiałów naczynie służące do podawania paszy zwierzętom gospodarskim, zwłaszcza bydłu i koniom. Żłoby stosowane są zwykle do podawania pasz sypkich i półpłynnych; do podawania wody i innych płynów najczęściej stosuje się koryta. Ze żłobem związana jest etymologia słowa Jasełka.