ŻÓŁTE - Układanki Online na Puzzle Factory
Barwa żółta (żółć) – subtraktywna barwa podstawowa, na kole barw dopełnia barwę niebieską. Zakres światła żółtego ma długość fali od 565 do 590 nm. Światło mieszane powstające w wyniku mieszania się świateł pochodzącego z dwóch różnokolorowych źródeł, na przykład światło czerwone i zielone, jest także postrzegane przez ludzkie oko jako kolor żółty. Jako neutralny żółty lub elementarny żółty oznaczono kolor, który odpowiada długości fali 574 nm. Żółty może być tonem ciepłym lub zimnym.