ławka - wybierz puzzle do ułożenia

Ławka – obiekt służący do siedzenia, będący zarazem elementem umeblowania miejskiego. Jest bardzo wiele rodzajów ławek podzielonych w zależności od ich umieszczenia w środowisku, budowy, materiałów, z których została wykonana i wzornictwa. Ze względu na rozmieszczenie w środowisku ławki – jako elementy małej architektury - dzielimy je najczęściej na ławki uliczne (często nazywane po prostu ławkami miejskimi), parkowe i ogrodowe. Ze względu na budowę można wyróżnić ławki z oparciami lub bez, a także ławki oparte na czworokątach, sześciokątach itp. Ławki mogą być zbudowane z bardzo różnych materiałów dlatego w tej kwestii podział jest trudny, mimo to można wyróżnić ławki na bazie odlewów żeliwnych, ławki ze stalowych prętów, ławki drewniane , ławki plastikowe, ławki kamienne. Ze względu na styl i wzornictwo podział jest również dość płynny, niemniej możemy wyróżnić ławki nowoczesne umieszczane na ulicach miast, w centrach handlowych i nowoczesnych kompleksach i siedzibach firm oraz ławki wykonane w tradycyjnym stylu, stylizowane na daną epokę lub dostosowane do charakteru zabytkowych miejsc, w których się znajdują (takich jak np. Rynek Główny w Krakowie czy Planty (miejskie ogrody ) okalające ten rynek . Ławki w szerszym rozumieniu – nie tylko jako elementy małej architektury – można znaleźć praktycznie wszędzie: od cmentarzy (ławki stojące przy grobach) do stadionów piłkarskich. Z oczywistych względów są one bardzo popularnym i często spotykanym elementem małej architektury.