JAHUSZUA cud rozmnożenia ryb i chleba dla 5tysięcy

8.2 Rose Petal 25 2019-08-10

Wybierz teraz kolejną z powyższych lub znajdź inną z tej kategorii:

0:00

gra jest zatrzymana

kliknij tutaj, aby kontynuować

JAHUSZUA cud rozmnożenia ryb i chleba dla 5tysięcy - Ewangelia Mateusza 14:13-21 
13 Gdy JAHUSZUA to usłyszał, oddalił się stamtąd w łodzi na miejsce pustynne, osobno. Lecz tłumy zwiedziały się o tym i z miast poszły za NIM pieszo. 14 Gdy wys (5×5)

25

79

0

Ewangelia Mateusza 14:13-21 13 Gdy JAHUSZUA to usłyszał, oddalił się stamtąd w łodzi na miejsce pustynne, osobno. Lecz tłumy zwiedziały się o tym i z miast poszły za NIM pieszo. 14 Gdy wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi i uzdrowił ich chorych. 15 A gdy nastał wieczór, przystąpili do Niego uczniowie i rzekli: «Miejsce to jest puste i pora już spóźniona. Każ więc rozejść się tłumom: niech idą do wsi i zakupią sobie żywności!» 16 Lecz Jezus im odpowiedział: «Nie potrzebują odchodzić; wy dajcie im jeść!» 17 Odpowiedzieli Mu: «Nie mamy tu nic prócz pięciu chlebów i dwóch ryb». 18 On rzekł: «Przynieście Mi je tutaj!» 19 Kazał tłumom usiąść na trawie, następnie wziąwszy pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo i połamawszy chleby dał je uczniom, uczniowie zaś tłumom. 20 Jedli wszyscy do sytości, i zebrano z tego, co pozostało, dwanaście pełnych koszy ułomków. 21 Tych zaś, którzy jedli, było około pięciu tysięcy mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci.

Skomentuj te puzzle