JAHUSZUA CUD ROZMNOŻENIA RYB I CHLEBA DLA 5TYSIĘCY - Ułóż Puzzle Online za darmo na Puzzle Factory
Puzzle Factory

JAHUSZUA cud rozmnożenia ryb i chleba dla 5tysięcy

8.2 Te puzzle nie mają jeszcze ocen. Jak ty je oceniasz?!
Twoja ocena:

0:00

25

Krawędzie

JAHUSZUA cud rozmnożenia ryb i chleba dla 5tysięcy - Ewangelia Mateusza 14:13-21 
13 Gdy JAHUSZUA to usłyszał, oddalił się stamtąd w łodzi na miejsce pustynne, osobno. Lecz tłumy zwiedziały się o tym i z miast poszły za NIM pieszo. 14 Gdy wys (5×5)

Najlepszy czas

0:52

Twój czas

Średni czas

2:15

Najlepsze wyniki

  • 0:52 - lady
  • 1:00 - bet
  • 1:01 - zolbar
  • 1:06 - ROKSI
  • 1:09 - kaczaza

Ewangelia Mateusza 14:13-21 13 Gdy JAHUSZUA to usłyszał, oddalił się stamtąd w łodzi na miejsce pustynne, osobno. Lecz tłumy zwiedziały się o tym i z miast poszły za NIM pieszo. 14 Gdy wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi i uzdrowił ich chorych. 15 A gdy nastał wieczór, przystąpili do Niego uczniowie i rzekli: «Miejsce to jest puste i pora już spóźniona. Każ więc rozejść się tłumom: niech idą do wsi i zakupią sobie żywności!» 16 Lecz Jezus im odpowiedział: «Nie potrzebują odchodzić; wy dajcie im jeść!» 17 Odpowiedzieli Mu: «Nie mamy tu nic prócz pięciu chlebów i dwóch ryb». 18 On rzekł: «Przynieście Mi je tutaj!» 19 Kazał tłumom usiąść na trawie, następnie wziąwszy pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo i połamawszy chleby dał je uczniom, uczniowie zaś tłumom. 20 Jedli wszyscy do sytości, i zebrano z tego, co pozostało, dwanaście pełnych koszy ułomków. 21 Tych zaś, którzy jedli, było około pięciu tysięcy mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci.

Skomentuj te puzzle