Zwierzęta - Wildlife - puzzle online

Przełom Dzikiej Orlicy – przełomowa dolina w północno-środkowych Czechach, w Górach Orlickich w Sudetach Środkowych.

Przełomowa dolina znajduje się w Górach Orlickich na obszarze Rezerwatu Przyrody "Ziemska brama" (czes. Přírodní rezervace "Zemská" brána), między Lesicą po północno-wschodniej stronie a Klášterec nad Orlicí po południowo-zachodniej stronie, około 6,5 km na zachód od centrum Międzylesia.

Za Lesicą, w miejscu, w którym do Dzikiej Orlicy uchodzi Czerwony Strumień, Dzika Orlica zmienia gwałtownie nurt na południowo-zachodni, opuszcza granice Polski i wpływa na teren rezerwatu przyrody "Ziemska brama", gdzie tworzy jeden z ładniejszych w Górach Orlickich przełomów. Tak nazywany jest odcinek Dzikiej Orlicy pod osadą Čihák, na którym rzeka przecina w poprzek obniżony grzbiet Gór Orlickich, wcinając się o ponad 100 m w głąb poniżej grzbietu. Rzeka na odcinku 2,2 km wyżłobiła dolinę w mocnych, ale spękanych skałach gnejsowych i przeniknęła na terytorium Czech. Na dnie wąskiego kamienistego koryta rzeki na odcinku kilkaset metrów zalegają obtoczone gnejsowe głazy, a brzegi otaczają strome wyraziste gnejsowe skały, które sprawiają wrażenie naturalnej bramy wejściowej, przez którą rzeka wpływa do Czech.

Przez dolinę przechodził w przeszłości przemytniczy szlak "Kładka Przemytników" (Pašerácka lávka). Przed wiekami bliskość granicy z Austrią pomagała przeżyć okolicznym mieszkańcom. Przenoszono tym szlakiem austriackie cygara, tytoń, proch, a także towary luksusowe, kawę i cykorię.