Zwierzęta - żółw morski - puzzle online

Żółwie morskie (nadrodzina Chelonioidea), czasami nazywane żółwiami morskimi, to gady z rzędu testudyn. Siedem istniejących gatunków żółwi morskich to: zielony, kastrat, rydwan Kempa, oliwkowy ridley, jastrząb, flatback i skórzany.