Pojazdy - pojazd silnikowyWybierz puzzle do ułożenia

Pojazd silnikowy – napędzany mechanicznie pojazd , który porusza się dzięki własnemu napędowi. Dyrektywa 2007/46/WE z dnia 5 września 2007 r. definiuje pojazd silnikowy jako napędzany mechanicznie pojazd , który porusza się dzięki własnemu napędowi, mający co najmniej cztery koła, kompletny, skompletowany lub niekompletny, osiągający maksymalną prędkość przekraczającą 25 km/h. Według polskiego kodeksu drogowego to pojazd wyposażony w silnik , z wyjątkiem motorowerów i pojazdów szynowych.