Krajobrazy - zatoczka puzzle online

Potok pływowy, kanał pływowy lub estuarium to część strumienia, na którą wpływa przypływ i odpływ przypływów oceanicznych, w przypadku gdy przedmiotowy strumień wpływa do oceanu, morza lub cieśniny. Tak więc ta część strumienia ma zmienne zasolenie i przewodność elektryczną w cyklu pływowym. Ze względu na czasową zmienność parametrów jakości wody w strefie pod wpływem wpływów morskich, istnieje unikalna fauna i flora związana z potokami pływowymi, które często są wyspecjalizowane w takich strefach.

Zatoczki często wysychają do błotnistego kanału przy niewielkim przepływie lub bez przepływu w czasie odpływu, ale często o znacznej głębokości wody podczas przypływu.