zandduin - online puzzels

Een duin is een heuvel van fijn zand langs de kust, een rivier, in een zandwoestijn of op andere plekken. Een duin ontstaat door het verwaaien van zand tot een heuvel. Duinen kunnen unieke natuurgebieden vormen met een grote verscheidenheid aan dier- en plantensoorten. Als duinen begroeid zijn, spreekt men van groene duinen. Duinen langs kusten van laaggelegen gebieden zijn vaak ook waterkering.

De Stichting Duinbehoud zet zich in voor behoud van de natuur in de Nederlandse duinen en voor herstel van wat verloren is gegaan.

Afhankelijk van hun vorm en vorming worden er verschillende duinvormen onderscheiden:

Koepelduinen

Sikkelduinen of barchanen

Zibarduinen

Omkeerduinen

Lengteduinen of seifs

Sterduinen

Lij-duinen

Dwarsduinen

Paraboolduinen

Kopjesduinen

Embryonaal duinen

Fortduinen

Het grootste deel van de Nederlandse duinen bestaat uit grijze duinen. Zij grenzen aan de meer dynamische witte duinen, ook wel helmduinen genoemd. Meer landinwaarts liggen de binnenduinen. Vaak zijn de binnenduinen met bossen begroeid.