troep online puzzels

Een kudde is een groep gemeenschappelijk levende zoogdieren. Een kudde biedt de dieren bescherming. Terwijl een aantal dieren rustig aan het grazen is, houden andere dieren de wacht. Voor een roofdier is het veel moeilijker om een kudde aan te vallen dan een enkel dier. En mocht het gebeuren dat een roofdier toch een dier verschalkt, dan kan de rest zich uit de voeten maken terwijl de pechvogel wordt opgepeuzeld.

Als een dier buiten de kudde terechtkomt, is het ten dode opgeschreven. Daarom is de strategie van roofdieren er dan ook vaak op gericht om een enkel dier, bij voorkeur een jong, oud of zwak dier, van de kudde te isoleren. Dit kan door bijvoorbeeld door zichzelf tussen de prooi en de rest van de kudde te plaatsen.

Er is een rangorde in een kudde. Er is één duidelijke leider.