lang schip online puzzels

Een zeilschip of zeilboot is een schip dat met behulp van zeilen wordt voortbewogen door windkracht. Ook (zeil)jachten behoren tot de zeilschepen. Zeilschepen waren in het verleden lange tijd het belangrijkste vervoermiddel voor het vervoer van goederen en personen over langere afstanden. Die rol is met de komst van stoom- en motorschepen in de 19e eeuw door deze overgenomen. Ook waren tot in de 19de eeuw de meeste oorlogsschepen zeilschepen. Tegenwoordig worden zeilschepen voornamelijk voor recreatieve doeleinden gebruikt.

Met 'zeilboot' worden over het algemeen de wat kleinere vaartuigen aangeduid die voor sport of recreatie gebruikt worden. Een zeilschip is groter en wordt doorgaans gebruikt voor vracht- of passagiersvaart. De grens tussen beide is echter niet eenduidig te trekken. Er wordt wel gezegd: "Je kunt een boot wel op een schip zetten, een schip niet op een boot."

Bij een zeilschip worden de volgende onderdelen onderscheiden:

een romp bestaande uit:

de boeg aan het voorschip, met eventueel een boegspriet en/of een kluiverboom

het middenschip met de opbouw en de gangboorden

het achterschip met de achtersteven

een zwaard: steekzwaard, midzwaard of zijzwaard of een vaste kiel

een roer

een of meer masten met

ra's bij dwarsgetuigde schepen

stengen bij dwarsgetuigde schepen

giek

gaffel bij gaffelgetuigde schepen

spriet bij sprietgetuigde schepen

een of meer zeilen

het staand want, waaronder de stagen

het lopend want, waaronder de schoten en vallenIndien een zeilschip twee of drie rompen heeft, wordt er gesproken over respectievelijk een catamaran of een trimaran.