klopt online puzzels

The raison d'etat (Frans: raison d'État, status Latijnse ratio) - doorslaggevend staatsbelang, nationaal belang, superioriteit van staatsbelang boven andere belangen en normen, gemeenschappelijk voor de meerderheid van de burgers en organisaties die in of buiten de staat actief zijn, maar namens hen. Niccolò Machiavelli wordt beschouwd als de maker van het moderne concept van de raison d'etat, terwijl het eerste gebruik van de term 'raison d'etat' wordt toegeschreven aan aartsbisschop Giovanni della Casa. De Franse politieke denker Cardin Le Bret beweerde dat de koning eerlijk moet regeren, maar er zijn gevallen (volgens Le Bret en Richelieu, de Dertigjarige Oorlog en de betrokkenheid van Frankrijk bij dit conflict), wanneer de heerser de ethiek moet opgeven en moet handelen als de reden van de staat dicteert (raison d'état). Hoewel de raison d'etat op een andere manier wordt begrepen, wordt het soms gepresenteerd als een superieur probleem. Organisaties en politieke partijen verwijzen ernaar, ongeacht hun ideologische oriëntatie. Het gaat meestal om kwesties van soevereiniteit van het land, zijn economische positie en positie in economische en politieke allianties. De raison d'etat wordt beheerst door de staatsman.