gethsemaneonline puzzels

Getsemane (Grieks: ΓεΘσημανἰ, Gethsēmani, van het Hebreeuwse: גת שמנים, Gat-Sjmanim – letterlijk "oliepers") is een tuin of hof aan de voet van de Olijfberg die beroemd is omdat Jezus daar bad in de nacht voor Zijn kruisiging. Ten oosten van Jeruzalem ligt de Olijfberg; tussen de Olijfberg en de stad ligt het Kidrondal met daarin Getsemane. Getsemane komt in het Grieks van het Evangelie volgens Matteüs en Marcus voor als Γεθσημανἱ (Gethsēmani). De naam is ontleend aan het Hebreeuws:גת שמנים, Aramees:גת שמני, Gath-Šmânê, wat "oliepers" betekent. Matteüs (26:36) en Marcus (14:32) noemen het een χωρἰον (18:1), plaats of terrein, de NBV vertaalt dit als olijfgaard. Het Evangelie volgens Johannes zegt dat Jezus een tuin (κῆπος) inging met zijn discipelen. Volgens het Nieuwe Testament bezochten Jezus en zijn discipelen deze plek regelmatig, waardoor het Judas niet moeilijk viel hem die nacht te vinden. Lucas 22:43 zegt (in sommige handschriften): "En Hem verscheen een engel uit de hemel om Hem kracht te geven. En Hij werd dodelijk beangst en bad des te vuriger. En zijn zweet werd als bloeddruppels, die op de aarde vielen." Volgens de traditie van de Oosters Orthodoxe Kerk is Getsemane de tuin, waar de maagd Maria, nadat ze was ontslapen op de berg Zion, begraven is en werd opgenomen in de hemel.