folklore - online puzzels

Folklore is alles wat een volk creëert of heeft gecreëerd; folklore is de gezamenlijke creatieve activiteit van een etnos, waarin zijn leven, zijn levensbeschouwing, levensgevoel en idealen worden weerspiegeld. Bij folklore gaat het om dingen die door een etnos zijn geschapen en die betekenis hebben in zijn alledaagse bestaan, zoals poëzie, overleveringen, liederen, verhalen, sprookjes, sagen en epische vertellingen, dansvormen, alsook bepaalde vormen van beeldende kunst, van decoratieve toegepaste kunst en van architectuur. Diverse niet-kerkelijke tradities, rituelen en bijvoorbeeld oude recepten, worden vaak ook tot de folklore gerekend.

Het is moeilijk een precieze definitie te geven van “folklore” omdat volkskunst niet statisch en onveranderlijk is. Folklore bevindt zich constant in een ontwikkelingsproces. Zo kunnen oude volksliederen worden uitgevoerd in een arrangement met moderne instrumenten, er kunnen nieuwe sprookjes ontstaan met moderne thema's, volksmuziek kan worden beïnvloed door rock-'n-roll, en anderzijds kunnen folklore-elementen doordringen in moderne kunstvormen.

Folklorefestivals zijn terug te vinden over de hele wereld. Daar kunnen bezoekers kennismaken met de dans, de kunst, de muziek, en de traditionele kleding van volkeren over de hele wereld. Sommige folklore-ensembles reizen de hele wereld rond om hun cultuur te laten zien en tonen zeer professioneel. Typerend voor veel folklorefestivals is de informele en broederlijke sfeer.