figuur tekening online puzzels

Technisch tekenen is het ambacht van het maken van tekeningen volgens de geldende normen en voorschriften. Technisch tekenen staat in tegenstelling tot 'vrij tekenen', dat een kunstvorm is. Het uiteindelijke doel van technisch tekenen is het bouwen van het getekende ontwerp. Op de tekening moet alle informatie voorkomen om het getekende te kunnen vervaardigen. Daarbij moet deze informatie 'eenduidig uitlegbaar' zijn (niet voor meerdere interpretaties vatbaar).

De technisch tekenaar die het ontwerp voor zijn rekening neemt kan een grafisch ontwerper, constructeur, architect of technicus zijn.

De basis voor het technisch tekenen werd in de vijftiende eeuw gelegd door architecten als Filippo Brunelleschi en Leon Battista Alberti, die de beginselen van het perspectieftekenen herontdekten. Leonardo da Vinci ontwikkelde het perspectief en technisch tekenen verder door voort te bouwen op geometrische beginselen van wiskundigen uit de Antieke Oudheid zoals Pythagoras en Euclides.

De wiskundige beginselen van het technisch tekenen werden verder ontwikkeld met de zogenaamde projectieve meetkunde, met name door de 17e-eeuwse wiskundigen als Girard Desargues en Blaise Pascal. Aan het eind van de 18de eeuw werd de beschrijvende meetkunde ontwikkeld tot een omvangrijk en logisch geheel van voorschriften voor het maken van technische tekeningen.