Demon - online puzzels

Een demon is een bovennatuurlijk wezen dat volgens diverse religies het midden houdt tussen mensen en goden. De demon wordt doorgaans voorgesteld als onzichtbaar wezen dat lang leeft of onsterfelijk is, maar minder machtig dan goden. Soms gelden ze als moreel neutraal, soms ook als bron van alles wat slecht is. Tot de categorie demonen kan men in principe alle geestelijke wezens rekenen die in een bepaalde religie niet als ‘god’ worden aangeduid. De studie naar demonen heet demonologie.

Het Nederlandse demon komt van het Latijnse daemon. Dit is een postklassiek leenwoord uit het Oudgrieks. Het Oudgriekse daímōn betekende in de 8e eeuw v.Chr. nog ‘god’ of ‘goddelijke kracht’, maar ging later verwijzen naar de ziel van een halfgoddelijk maar moreel ambigu wezen. Het Oudgriekse woord gaat terug op het Indo-Europese *deh2-(i)-, ‘verdelen’.