corporation - online puzzels

Corporation - een type sociale organisatie, meestal met rechtspersoonlijkheid, waarvan de leden (bedrijven) het belangrijkste element (substraat) zijn.

Lidmaatschap is wat de essentie van een bedrijf vormt. Het bedrijf bestaat niet zonder leden. Het lidmaatschap moet relatief stabiel zijn en worden beheerst door het interne recht van de onderneming (in die zin is de onderneming niet bijvoorbeeld een openbare vergadering).

Etymologisch komt het woord corporatie uit het Latijnse corporatio dat relatie betekent; aansluiting van onderdelen. Aanvankelijk werden bedrijven gedefinieerd als gilden (middeleeuwse) en ambachtsgilden, daarna studentenverenigingen.

Een bedrijf beheert gewoonlijk de zaken van haar leden voor zover zij als lid optreden. De specifieke rechten van leden van individuele bedrijven, evenals hun organisatiestructuren en activiteiten zijn afhankelijk van specifieke juridische oplossingen.

Burgerlijke vennootschappen zijn b.v.