actieve tankonline puzzels

Als reactie op bewuste of onbewuste, maar altijd actieve vernietiging van de natuur door de mens, ontstond het idee van de actieve bescherming ervan, met als doel om de door de mens in de omgeving aangebrachte nadelige veranderingen om te keren of te compenseren. De toetreding van Polen tot de Europese Unie bood in dit opzicht nieuwe kansen door het verkrijgen van EU-middelen voor pro-ecologische investeringen. Desondanks hangt het succes van het idee van actieve natuurbescherming nog steeds voornamelijk af van de bereidheid en het bewustzijn van elke individuele burger die moet weten hoe hun gedrag de omgeving beïnvloedt en de toestand van de omgeving ten goede wil veranderen.