wedstrijd - kies de puzzel om op te lossen

Beroep - een reeks taken (reeks activiteiten) die worden onderscheiden als gevolg van sociale arbeidsverdeling, die voordelen voor anderen zijn, die permanent of met kleine veranderingen door individuele personen worden uitgevoerd en die de vereiste kwalificaties (kennis en vaardigheden) vereisen, verworven als gevolg van opleiding of praktijk. Een beroep uitoefenen is een bron van inkomsten. Een speciaal soort beroep is beroep. Het beroep is ook een van de fundamenten voor de diversiteit van de sociale structuur in hedendaagse samenlevingen en vormt de sociale positie van het individu en zijn prestige. In Polen werden functieclassificaties ontwikkeld als onderdeel van de sociale classificatie van beroepen in de jaren zeventig en twintig jaar later als onderdeel van de Poolse sociologische classificatie van beroepen. Een andere classificatie van beroepen bestaat in de Internationale Classificatie van Beroepen en de Classificatie van Beroepen en Specialiteiten die op basis daarvan is ontwikkeld. Het beroep is onder te verdelen in specialiteiten.