watertank - kies de puzzel om op te lossen

Waterreservoir - een holte gevuld met water (in tegenstelling tot waterlopen - stromend water). Er zijn natuurlijke waterreservoirs genaamd meren en kunstmatige waterreservoirs (antropogene reservoirs), die, afhankelijk van de manier waarop de kom wordt gevormd, zijn onderverdeeld in dam, na-exploitatie, dijk, in bekkens, nederzettingen, postregulatie, vijvers, verschillende soorten poelen. Kunstmatige waterreservoirs worden ook vaak meren genoemd (bijv.Czorsztyn Lake, Solińskie Lake, Zegrzyńskie Lake). Waterreservoirs (zowel natuurlijk als kunstmatig) zijn volgens stroomcriterium onderverdeeld in instroom, uitstroom, stroming en drainage. In een andere divisie - volgens het bedrijfstijdcriterium - zijn er permanente en periodieke (droog) waterreservoirs. De naam van waterreservoirs is soms oceanen en delen daarvan, dat wil zeggen zeebekkens, zeeën, baaien, reservoirs en zeekanalen. Ramsar-conventie Adam Choiński: Fysische limnologie van Polen. Poznań: Adam Mickiewicz University Scientific Publishing House, 2007, p.