vrouw - kies de puzzel om op te lossen

Een vrouw is een volwassen mens van het vrouwelijk geslacht. De term 'vrouw' wordt meestal gebruikt voor een volwassene na de puberteit en de eerste menstruatie, en die dus de vruchtbare leeftijd heeft bereikt, terwijl 'meisje' gewoonlijk gebruikt wordt voor kinderen, tieners of (vroege) twintigers. In westerse culturen is het onderscheid tussen 'meisje' en 'vrouw' erg vaag. Daar wordt de term 'meisje' vaak nog gebruikt voor iemand van het vrouwelijk geslacht van meer dan 20 jaar. Soms wordt het woord 'meisje' gebruikt voor een maagdelijke of een ongetrouwde vrouw. Afhankelijk van de situatie kan dit als denigrerend ervaren worden. In sommige culturen kan het juist kwetsend zijn als een ongehuwde of maagdelijke vrouw 'vrouw' genoemd wordt, omdat dat impliceert dat ze geen maagd meer is. Vele niet-westerse culturen hebben rituelen die symboliseren dat het meisje volwassen is geworden. Een voorbeeld is de Bat mitswa in het jodendom. In het gewone spraakgebruik is er geen apart woord voor een vrouw die door de overgang is gegaan, en die de vruchtbare leeftijd achter zich gelaten heeft.