vrije tijd - kies de puzzel om op te lossen

Vrije tijd is de tijd die men niet hoeft te besteden aan verplichte of noodzakelijke activiteiten zoals (huishoudelijk) werk, zorg en studie. Vrije tijd wordt vooral geassocieerd met de mogelijkheid om dat te doen wat men graag doet, zoals het beoefenen van een hobby, televisiekijken of eropuit gaan. Vrije tijd is een subjectieve ervaring. Vrijwilligerswerk bijvoorbeeld wordt door de één gezien als vrijetijdsbesteding terwijl de ander dat als werk ziet. Ook toerisme en recreatie kunnen gezien worden als een vorm van vrijetijdsbesteding. Soms actief zoals wandelen, zeilen en bergbeklimmen, soms passief zoals zonnebaden, busreizen en terrassen bezoeken. Ook sport en spel kan in zijn algemeenheid gezien worden als vrijetijdsbesteding. In primitieve gemeenschappen moesten de leden altijd voedsel en bescherming zoeken om in leven te blijven. Vrije tijd als zodanig was onbekend. Met het ontstaan van gedifferentieerde bekwaamheden om zo voor elkaar bepaalde werkzaamheden te gaan verrichten, ontstonden de beroepen.