vleugel - kies de puzzel om op te lossen

Engelenvleugel (kromme vleugel) - een ziektesyndroom dat voornamelijk voorkomt bij watervogels. Het manifesteert zich in vervorming van het laatste gewricht in de vleugel, waardoor de rolroeren, in plaats van langs het lichaam te gaan liggen, loodrecht naar buiten beginnen te steken. Na verloop van tijd belemmert of verhindert dit defect vogels zelfs om te vliegen. De "engelenvleugel" komt vooral voor bij eenden, ganzen en zwanen, maar ook bij duiven, haviken en papegaaien (grasparkieten, ara's en kegels). Het optreden van het defect wordt meestal veroorzaakt door een onjuist dieet, te veel koolhydraten en eiwitten en arm aan mangaan, calcium, vitamine D en vitamine E. De engelenvleugel komt vaker voor bij gedomesticeerde vogels of vogels die in de buurt van menselijke nederzettingen wonen dan bij wilde vogels. Een van de typische redenen is het voeren van brood met wilde vogels (vooral witbrood). Sommige gemeentebesturen pleiten ervoor om wilde eenden, zwanen en ganzen niet in stedelijke wateren te voeren, niet alleen vanwege waterverontreiniging, maar ook uit angst voor de gezondheid van vogels. Andere oorzaken van de engelenvleugel kunnen zijn: te snelle groei, onjuist incubatie- en broedproces, trauma, genetische achtergrond (het defect komt vaker voor bij mannen; de ziekte komt vaak voor bij kuikens van één paar bij verschillende soorten) Om onbekende redenen, als het defect slechts in één vleugel voorkomt (wat gebeurt), is het meestal de linkervleugel. Bij volwassen vogels is de engelenvleugel een ongeneeslijke ziekte.