venster - kies de puzzel om op te lossen

Een venster is een opening in een muur of wand van een gebouw om licht door te laten en doorheen te kijken (bij een transparant raam of een permanente opening) en/of te ventileren (bij een raam dat open kan, of een of twee luiken, of een permanente opening). Een venster kan ook voorzien zijn van zowel een raam als een of twee luiken. Het transparante materiaal is meestal glas. Het glas zelf is de ruit. Tussen het glas en de muur bevindt zich bij een raam dat niet open kan het kozijn, en bij een raam dat wel open kan een raamwerk dat vast aan de muur zit en een raamwerk om het glas. Meestal zijn er scharnieren en een sponning zodanig dat het maar naar één kant open kan. Bij een raam in een buitenmuur is dit soms naar buiten, en soms naar binnen. Redenen om een raam naar binnen te laten openen zijn er bijvoorbeeld bij een looppad buiten langs het gebouw (op de begane grond of een galerij van een galerijflat) of bij de deuren (die tevens de functie van ramen hebben) van een Frans balkon (omdat er aan de buitenkant door de balustrade geen ruimte is). Er zijn ook schuiframen. In de middeleeuwen konden enkel rijke mensen zich glas in hun venster veroorloven.