toren - kies de puzzel om op te lossen

Een kerktoren is een hoog opgaand bouwwerk of toren die bij een kerkgebouw hoort. De plattegrond is meestal vierkant of bijna vierkant, soms achthoekig zoals de Lange Jan in Middelburg, ook weleens zeshoekig zoals in Nieuwerkerk en een enkele keer rond. De doelen voor de bouw van een kerktoren zijn divers. Torens werden gebouwd ter verdediging van de stad, bijvoorbeeld als uitzichtpunt tegen vijanden of brand, en daarnaast als blikvanger voor de stad en de kerk in het bijzonder. In de toren worden de klokken opgehangen. Als dit niet mogelijk was, omdat het geld om een toren te bouwen ontbrak, is er soms een klokkenstoel. Op de top van de toren staat meestal een symbool. Op protestantse kerken staat meestal een weerhaan die de windrichting aan geeft. Katholieke kerktorens hebben meestal een kruis. Meestal maakt de toren onderdeel uit van de kerk en is hij er aan vastgebouwd.