struik - kies de puzzel om op te lossen

Een struik of heester is een houtige plant, die zich onmiddellijk boven of al in de grond vertakt in een aantal takken, die meer of minder dik kunnen worden. Er wordt dus geen stam gevormd. Struiken worden daardoor niet zo hoog als vele boomsoorten. Zij komen van nature in de vorm van struwelen van 1-5 meter hoog met name langs bosranden voor. Dwergstruiken (chamaefyten) zijn kleine struiken. Plantensoorten die een dwergstruik vormen zijn onder andere struikheide, gewone dophei en blauwe bosbes.