stijl - kies de puzzel om op te lossen

Taalstijl - de relatie tussen de betekenis van een tekst en de vorm om deze betekenis uit te drukken door middel van taalkundige middelen, waarbij de vorm verandert afhankelijk van de sociale context of het expressieve idee. Deze vorm is het resultaat van de doelbewuste selectie van taaleenheden die beschikbaar zijn in een bepaalde taalvariant en wordt voornamelijk onthuld in de lexicale en fraseologische laag, hoewel veranderingen in uitspraak, verbuiging, syntaxis en ook in de externe spelling mogelijk zijn. Functionele stilistische diversiteit is een kenmerkend kenmerk van standaard (landelijke) talen en bestrijkt alle levensgebieden. Stijl is de relatie tussen de aanduidende vorm en de inhoud van de aanduiding, dat wil zeggen volgens de naamgeving van Noam Chomsky, de spanning tussen de diepe structuur en de oppervlaktestructuur van een bepaalde tekst. Stylistiek is een discipline die zich bezighoudt met taalstijlen. Classificatiestijlen kunnen op verschillende criteria zijn gebaseerd. Vertegenwoordigers van de Prague Structural School ontwikkelden een theorie van functionele stijlen (functionele talen), gescheiden door de functie van expressie. Functionele (hulpprogramma) stijlen zijn onder meer: artistieke (literaire) stijl wetenschappelijke stijl populair-wetenschappelijke stijl informele stijl journalistieke stijl (journalistiek, media) retorische stijl officiële en kantoorstijl (administratief en juridisch) In de praktijk kunnen teksten in gemengde vormen voorkomen en is een nauwkeurige afbakening van functionele stijlen niet altijd mogelijk. Ze vormen een continuüm. Er zijn ook andere, niet-terminologische of ad-hocmethoden om taalstijlen te scheiden.