slang - kies de puzzel om op te lossen

De esculaapslang (Zamenis longissimus) is een niet-giftige slang uit de familie toornslangachtigen en de onderfamilie Colubrinae. De wetenschappelijke naam van de soort werd voor het eerst voorgesteld door Josephus Nicolaus Laurenti in 1768. Oorspronkelijk werd de wetenschappelijke naam Natrix longissima gebruikt. De wetenschappelijke soortnaam werd daarom lange tijd als Zamenis longissima geschreven maar Zamenis is mannelijk. Omdat de slang ook al eens tot de geslachten Elaphe, Natrix en Coluber werd gerekend, is de literatuur niet altijd eenduidig over deze soort.De esculaapslang is vernoemd naar de staf van Asklepios, de esculaap (het teken van een slang die zich om een stok windt) is hiervan afgeleid en is het symbool van de geneeskunde. De soortaanduiding longissimus komt uit het Latijn en betekent vrij vertaald 'langste'. De maximale lengte is ongeveer 2 m, waarmee het een wat langere soort is in Europa. In het veld zijn de meeste exemplaren tussen 1,2 en 1,4 meter. De kleur is meestal donkergroen tot olijfgroen aan de bovenzijde en een beige tot gele buik. De buikschubben zijn grover om beter over bomen en takken te kunnen klimmen.