schoenen - kies de puzzel om op te lossen

Schoeisel is de algemene benaming voor voetbekleding.