scherm - kies de puzzel om op te lossen

Een aanraakscherm (ook wel touchscreen genoemd) is een beeldscherm dat ook als invoerapparaat voor een computer (zoals een pc, smartphone of tablet) of embedded system kan worden gebruikt door het scherm aan te raken met je vinger of een speciale pen. Het allereerste aanraakscherm werd in de jaren 70 ontwikkeld in CERN omdat de machines te complex werden met de vele knoppen die nodig waren voor de verschillende functies. Afgezien van de specifieke techniek van het scherm is voor het interpreteren van de aanraking software nodig. Deze is complexer dan het stuurprogramma voor een toetsenbord. Zo moeten: toevallige aanrakingen worden weggefilterd, het aangeraakte gebied, dat sterk in grootte kan variëren, vergeleken worden met de virtuele toetsen, korte onderbrekingen in de aanraking moeten geduid worden als toeval dan wel als "dubbeltik" et cetera. Er is geen aanwijsapparaat of toetsenbord nodig. Ook als er wel een toetsenbord aanwezig is dan is de koppeling tussen een plaats op het scherm die men aanraakt en dezelfde plaats op het scherm die een optie aangeeft directer dan een aanwijzing zoals "voor X toets Y". Vergeleken met een toetsenbord specifiek voor een bepaalde toepassing (met toetsen voor opties) is het softwarematig aangeven van opties flexibeler, en kunnen er meer opties worden ingebouwd (vergelijk voor een kaartautomaat voor treinkaartjes het hebben van een toets per station, met het oproepen van stationsnamen op het scherm). Ook het scrollen van teksten en plattegronden door een vinger over het scherm te bewegen is een intuïtieve handeling die lijkt op het verschuiven van een vel papier. Vaak is daarbij ingebouwd dat als men de vinger van het scherm haalt inertie en wrijving gesimuleerd worden: het scrollen gaat nog even door, maar komt geleidelijk tot stilstand.