rol - kies de puzzel om op te lossen

Een nokkenas is een as voorzien van excentrieken die dienen om de draaiende beweging van de as om te zetten in een op en neer gaande beweging. In de motortechniek wordt een nokkenas toegepast om de kleppen van een verbrandingsmotor te bedienen. Een nokkenas kan zowel bovenliggend als onderliggend zijn. Bij een bovenliggende nokkenas ligt de nokkenas boven in de cilinderkop. Bij een onderliggende nokkenas onder in het motorblok. Tegenwoordig worden vrijwel uitsluitend bovenliggende nokkenassen toegepast. Bij een onderliggende nokkenas worden de kleppen aangedreven door stoterstangen en tuimelaars. Bij bovenliggende worden de kleppen aangedreven door klepstoters, al dan niet hydraulisch of door tuimelaars. Bij boxermotoren en V-motoren worden meerdere nokkenassen toegepast. Bij motoren worden ook dubbele bovenliggende nokkenassen toepast.