reflectie - kies de puzzel om op te lossen

De reflectietheorie (nm. Abbildtheorie, kopie / representatietheorie van kennis) - in een realistische cognitietheorie is een proces van weerspiegeling van de werkelijke werkelijkheid in het menselijk bewustzijn. In de materialistische cognitietheorie (de theorie van het dialectisch materialisme) is het proces van reconstructie van de materiële werkelijkheid in het menselijk bewustzijn De reflectietheorie kan als volgt worden begrepen: als een oorzaak-gevolg relatie - stimuli veroorzaken een reeks mentale handelingen, als een psychosociale relatie - de relatie tussen mentale handelingen en de kenmerken van de samenleving die ze conditioneren, als het isomorfisme van de inhoud van mentale handelingen met fragmenten van de materiële werkelijkheid De reflectietheorie werd bekritiseerd door Immanuel Kant en door neokantisten.