produktiviteit - kies de puzzel om op te lossen

Softwareprestaties geven de hoeveelheid werk weer die gedurende een bepaalde periode is gedaan. Hoe meer werk een programma per tijdseenheid doet, hoe beter het presteert. Meer specifiek wordt de programmaprestatie gemeten aan de hand van het aantal invoergegevenseenheden (gegevensgrootte) dat het programma op een bepaald moment beheert om ze om te zetten in uitvoereenheden (uitvoergegevens).