poster - kies de puzzel om op te lossen

Een affiche (ook aanplakbiljet of poster genoemd) is een relatief groot vel bedrukt papier - ter onderscheid groter dan een flyer. Een affiche wordt gemaakt om een boodschap bekend te maken of ter decoratie. De boodschap kan van artistieke waarde zijn (affichekunst), of van commerciële waarde (reclame). Affiches zijn onder te verdelen in grafische ontwerpen met hoofdzakelijk letters of hoofdzakelijk beeld. De historie van de poster begint in de middeleeuwen met posters met alleen tekst. De overheid gebruikte deze om wetswijzigingen en maatregelen aan het volk mee te delen. William Shakespeare gebruikte als een van de eersten posters om zijn voorstellingen aan te kondigen. Het gebruik van een afbeelding op een poster werd ontwikkeld in Frankrijk en raakte in 1890 in de mode in heel Europa. Men begon posters te maken voor sportwedstrijden en voorstellingen zoals circussen. Daarnaast werden op scholen de eerste educatieve posters in gebruik genomen, waar onder andere wereldkaarten, planten en dieren op afgebeeld stonden.