portretfotografie - kies de puzzel om op te lossen

Fotografie (Grieks φως, phōs, D. phōtós - licht; gráphō - ik schrijf, graphein - tekenen, schrijven; tekenen met licht) - een set van veel verschillende technieken die tot doel hebben om een ​​permanent, enkel beeld op te nemen met licht. De algemene betekenis gaat uit van het gebruik van een optisch systeem, hoewel dit niet nodig is, bijvoorbeeld voor rayografie. Fotografie is het resultaat van het combineren van verschillende uitvindingen tot één geheel. Lang voordat de eerste permanente foto Ibn al-Haytham (965–1040) werd beschreven door camera obscura, ontdekte Albert de Grote (geboren in 1193/1205 in Lauingen (Zwaben), overleden op 15 november 1280 in Keulen) zilvernitraat, terwijl Georges Fabricius (1516 -1571) uitgevonden zilverchloride. Daniel Barbaro beschreef het diafragma in 1568. Wilhelm Homberg beschreef in 1694 hoe licht sommige chemicaliën donker maakt (fotochemisch effect).