plezier - kies de puzzel om op te lossen

Plezier - een activiteit die entertainment serveert en teruggaat tot het diepste begin van de mensheid. Vanuit antropologisch oogpunt is er geen gemeenschap (cultuur, beschaving) waarvan de leden het plezier niet zouden kennen. Spelen kan ook worden gebruikt voor onderwijs ("leren door te spelen"), zoals blijkt uit verschillende soorten educatieve computerspellen en edutainment. Leuke functies zijn onder meer (naar Roger Caillois): Vrijwilligerswerk is een activiteit waarbij zowel deelname als ontslag volledig afhankelijk zijn van de bereidheid van de deelnemer (s). Spelen of spelen doe het voor hun eigen plezier en zonder enige dwang. Isolatie, opsluiting in specifieke tijd en ruimte - spel en spel vormen een gesloten realiteit, die plaatsvindt in zijn eigen ruimte, zorgvuldig gescheiden van de rest van het 'normale' leven. Ze hebben ook een specifiek tijdsbestek, waarboven de grijze tijd zich uitstrekt, niet gekenmerkt door vreugdevolle spanning. Inclusief het element van onzekerheid - het verloop van het spel of het resultaat van het spel kan niet vooraf worden bepaald. Hun essentie zit in verrassing en constante verrassing. Onproductiviteit - zelfs een spel om geld leidt niet tot de productie van materiële goederen; het is alleen mogelijk om het eigendom over te dragen binnen een groep spelers.