persoon - kies de puzzel om op te lossen

Persoon (πρόσωπον [prosopon], Latijnse persona) - oorspronkelijk betekende het woord in zowel het Grieks als het Latijn 'masker', dat werd gedragen door acteurs in het oude theater. Daarna werd het gebruikt in relatie tot de rol die het individu speelt in het drama van het leven. Een entiteit van rationele aard. Het kan zowel de mens als God zijn, begrepen als zijnde onderscheiden door de meest volmaakte vorm van bestaan. In de moderne filosofie, het sleutelbegrip voor christelijk en niet-christelijk personalisme, dat geworteld is in het christelijke (vooral thomistische) begrip van de mens als een wezen gescheiden van de wereld der dingen, de natuur, inclusief dieren. Aanvankelijk, in de dagen van de kerkvaders, werd de definitie van een persoon gevormd in discussies rond het mysterie van de Heilige Drie-eenheid, waar persona en hypostase synoniem waren. Pas later werd het het onderwerp van de filosofische antropologie. Een van de eerste definities van een persoon werd gegeven door de vroegchristelijke Romeinse denker Boecius (480-524) in de verhandeling over de persoon van Christus en zijn twee naturen (PL 64,1343). Deze definitie werd later een klassieker: individuele stof met een rationeel karakter / (Latijns) naturae rationalis individua substantia /.