openbare ruimte - kies de puzzel om op te lossen

Parkeerplaats - een aparte oppervlakte van het gebied of terreinen bestemd voor het parkeren van motorvoertuigen. Een parkeerplaats kan bestaan ​​uit een of meer parkeerplaatsen. Bij een groep parkeerplaatsen naast elkaar wordt de term: groeperen gebruikt. De relevante wettelijke bepalingen specificeren de voorwaarden en vereisten voor de aanleg van parkeerplaatsen bij het uitvoeren van een specifieke bouwinvestering. De verkeersregels bevatten echter regels voor het gebruik van dergelijke plaatsen langs wegen. Passende voorschriften (bijv. Voorschriften) in dit verband moeten worden vastgesteld in het geval van parkeerplaatsen in het gebied onder het beheer van een specifieke persoon (natuurlijk of wettelijk). Met betrekking tot parkeerplaatsen voor personenauto's die naast gebouwen staan, zijn deze gespecificeerd in de regeling inzake technische voorwaarden waaraan gebouwen en hun locatie moeten voldoen. Het vereiste aantal plaatsen, hun locatie en het aantal plaatsen voor mensen met een handicap wordt echter gespecificeerd in het lokale ruimtelijke ontwikkelingsplan of in de beslissing over de bouw- en landontwikkelingsvoorwaarden. De relatieve term voor woonpanden wordt hier gebruikt (bijv.