oor - kies de puzzel om op te lossen

Een aar (spica) is een bloeiwijze die bestaat uit een niet-verdikte hoofdas met zittende bloemen. Veel graansoorten en sommige grassoorten hebben aren, maar ook planten die niet tot de grassen behoren kunnen aren hebben, zoals waterbies (Eleocharis), zegge (Carex), grote lisdodde en tweezaadlobbigen als vederkruid (Myriophyllum) en grote kattenstaart (Lythrum salicaria). Er zijn ook samengestelde bloeiwijzen, die uit een pluim met zeer kort gesteelde aartjes bestaan en zo een dichte, smalle aarpluim vormen, zoals bij de grote vossenstaart of iets langer gesteeld, zoals bij kamgras.