ondernemer - kies de puzzel om op te lossen

Een ondernemer (ook: zakenman, zakenvrouw of entrepreneur) is eenieder die economische activiteiten ontplooit met winstoogmerk, gebruikmakend van eigen (of geleend) vermogen. Een ondernemer is een persoon die zich ten doel stelt zich een inkomen te verschaffen door met een bepaalde combinatie van arbeid, kapitaal en kennis een bedrijf te leiden of in stand te houden. Niet altijd leidt de ondernemer ook zijn onderneming, wordt het doel gehaald of maakt de onderneming winst. Ondernemer zijn betekent initiatief nemen en marktkansen najagen. Israel Kirzner beschreef de ondernemer als iemand die alert is op kansen. Vernieuwing is niet noodzakelijkerwijs een kenmerk van hetgeen een ondernemer teweegbrengt. Ondernemerschap is (behalve bij Joseph Schumpeter, Kirzner en enkele andere economen) een onderbelichte factor in de gangbare economische theorievorming. In de bedrijfskunde staat de rol van de ondernemer wel al langer in de aandacht. Ook psychologen, sociologen en antropologen hebben belangrijke inzichten bijgedragen over de ondernemer en diens ondernemend gedrag. Een onderneming kan zowel een doel als een middel zijn.