onderhoud - kies de puzzel om op te lossen

Een dienst is een transactie waarbij een niet-fysiek goed wordt geleverd. Zowel goederen als diensten worden in de economie vaak aangeduid als producten. Een goed is stoffelijk, bijvoorbeeld een stofzuiger of een appel, terwijl een dienst niet stoffelijk is. Een dienst is vluchtig en moet afgenomen worden op het moment van productie. Een voorbeeld is een bioscoopkaartje, dat verlopen is als de houder ervan niet tijdig in de bioscoop arriveert. De dienstverlening heeft dan al plaatsgevonden. Een ander voorbeeld is een consult, bijvoorbeeld bij de huisarts, dat meestal op een bepaald tijdstip staat gepland. Diensten zijn uiteenlopend van aard. Enkele voorbeelden zijn: de behandeling van een patiënt (arts) het afgeven van een "legal opinion" (advocaat) het opstellen van de jaarrekening (accountant) het opstellen van een testament (notaris) het repareren van een auto (garage) het repareren van een waterleiding (loodgieter) het opleiden van leerlingen/studenten (docent)Bij veel van deze diensten worden ook goederen geleverd: de arts levert medicijnen en verbandmateriaal, de automonteur levert onderdelen. De afhankelijkheid van de personen die de dienst uitvoeren is groot, en de standaardisatie van diensten is lager dan die van goederen.