officieel - kies de puzzel om op te lossen

Officieel - in de informele zin een persoon die werkt of een functie vervult in het openbaar bestuur. In Polen kunnen alleen ambtenaren die op basis van aanstelling bij de overheid zijn aangesteld, en niet de lokale overheid, ambtenaren zijn. Daarom is het een vergissing om lokale overheidsfunctionarissen als ambtenaren te identificeren in het licht van de Poolse wet. Ambtenaar - een persoon die op basis van aanstelling werkzaam is bij een openbaar bestuur volgens de principes die zijn neergelegd in de wet van 21 november 2008 betreffende de overheidsdienst. Ambtenaren worden ook wel benoemde ambtenaren genoemd. Aanvragen voor de kwalificatieprocedure worden elk jaar ingediend in de periode van 1 januari tot en met 31 mei. De procedure wordt geleid door de National School of Public Administration. In 2009 vond het plaats op 27 juni in het Warschau EXPO XXI Center. Er namen 1059 ambtenaren aan deel. Het examen, dat uit drie delen bestond (vaardigheidstest, kennistoets en test voor managementvaardigheden), slaagde voor 530 personen. Benoemingslimiet in 2010