niet-gebouwde structuur - kies de puzzel om op te lossen

Rotsstructuur - een methode voor de vorming van rotscomponenten. Nauwkeurige bepaling van de gesteentestructuur maakt het vaak mogelijk te bepalen welk gesteente we definiëren: stolling (diep, effluent of ader), sedimentair of metamorf. Zonder structuur is het onmogelijk om de rots correct te markeren. De structuur omvat: de kristalliniteit van de rots, de grootte en vorm van de componenten en de relatie daartussen. Deze reeks magmatische kenmerken hangt voornamelijk af van de omstandigheden en de kristallisatiesnelheid van magma, veel minder van de samenstelling. De juiste vorm van de kristallen hangt af van de volgorde van kristallisatie. automorfe kristallen (idiomorf, euhedraal, zelfvormig) - correct gevormd. Hun vorm (gewoonte) komt overeen met hun kristallografische vorm. hypautomorfe kristallen (hypidiomorf, subhedraal, semi-intrinsiek) - ze hebben een gedeeltelijk normale vorm, kenmerkend voor hun kristallografische vorm; terwijl andere delen van dezelfde kristallen een abnormale omtrek hebben. xenomorfe kristallen (allotriomorf, anhedraal, buitenaards) - hun vorm komt niet overeen met hun kristallografische vorm.